Lånekalkulator

Lånekalkulator for Forbrukslån, Billån, Båtlån og Boliglån

En lånekalkulator er til god hjelp før du skal ta opp ett lån. Om du skal ta opp et forbrukslån, et billån, båtlån eller boliglån er det lurt å simulere lånebeløpet i en lånekalkulator for å få et overblikk over kostnadene som følger med lånet.

Når man benytter en lånekalkulator vil det være lurt og ta høyde for økte rentekostnader slik at man kan være klar når dette skjer. Rentene på et lån vil ofte svinge i markedet så det er lurt å benytte en lånekalkulator for å få en forståelse av nedbetalingen fremover.

Når man benytter en lånekalkulator vil det være lurt og ta høyde for økte rentekostnader slik at man kan være klar når dette skjer. Rentene på et lån vil ofte svinge i markedet så det er lurt å benytte en lånekalkulator for å få en forståelse av nedbetalingen fremover.

Finn Ønsket Lånekalkulator

Lånekalkulator Forbrukslån
Forbrukslån
Lånekalkulator Boliglån
Boliglån
Lånekalkulator Billån
Billån
Lånekalkulator Båtlån
Båtlån

Hva Fyller man ut i en Lånekalkulator?

De fleste lånekalkulatorer ønsker først å vite om du ønsker å låne et serielån eller et annuitetslån. I et serielån vil du betale et fast avdrag hver måned, mens rentekostnadene blir mindre for hver måned ettersom lånebeløpet synker. Her vil man betale mer i starten.

I et annuitetslån betaler man like avdrag hver måned. I et annuitetslån vil derfor avdraget du nedbetaler på lånet øke hver måned og lånekostnadene vil synke med tilsvarende beløp. Et serielån vil derfor være dyrere i starten, men også mindre mot slutten av låneperioden. Et annuitetslån vil holde seg stabilt, men justeres opp og ned basert på rentevariasjoner.

I en lånekalkulator vil man videre bli spurt om ønsket lånebeløp, hvilken rente man har og hvor mange år man ønsker å bruke på å nedbetale lånet. Dette kalles ofte løpetid på lånet. De forskjellige bankene har ofte en forhåndsinstillt rente i sin lånekalkulator basert på renten som gjelder for banken. Glem ikke å justere for endringer og spesielt økning i rente.

I en lånekalkulator vil man også ofte få spørsmål om ting som etableringsgebyr og fakturakostnader. Dette varierer fra bank til bank og vil gi et utslag for kostnadene på lånet.

Resultatene i en Lånekalkulator

En lånekalkulator vil gi deg informasjon om de månedlige kostnadene ved lånet. Mange av lånekalkulatorene vil også gi deg et overblikk over hvor mye som betales i nedbetaling, og hvor mye som betales i rentekostnader og også i gebyrer. Dette varierer fra lånekalkulator til lånekalkulator.

En lånekalkulator vil også gi deg informasjon om hvilken prosent som gjelder for nominell rente, og effektiv rente. I enkelte av kalkulatorene vil du også få informasjon om egenkapitalbehov og belåningsgrad. Dette beregnes av en lånekalkulator basert på pris på bolig og hvor mye dy ønsker å låne.

En Lånekalkulator gir deg ikke Lån

Det er viktig å huske at selv om du regner ut i en lånekalkulator at du kan håndtere lånet, er det banken som bestemmer hvorvidt du vil få et lån eller ikke. En lånekalkulator tar ikke hensyn til din inntekt, faste og variable utgifter, bankhistorie og betalingsevne, og er derfor ikke en garanti for at du kan få lån.

Benytt en Lånekalkulator for å Teste Økte Renter

Rentene har i det siste vært relativt lav, men er på vei oppover. Dette vil forandre seg over en periode på 30 år, der du vil få både høye og lave renter. Benytt derfor din lånekalkulator for å teste hvor grensen din går når det kommer til økte renter etc. sammenlignet med din inntekt.

Din inntekt vil naturlig øke over perioden du låner pengene, men det er viktig å være forberedt på endringer i livet, og i rentemarkedet.

Lånekalkulator Forbrukslån
Lånekalkulator Boliglån
Lånekalkulator Billån
Lånekalkulator Båtlån

Typiske Felter i en Lånekalkulator

En lånekalkulator vil typisk spørre om følgende faktorer for å kalkulere boliglånet.

  • Lånebeløp – Hvor mye du ønsker å låne.
  • Løpetid – Hvor mange år du planlegger å bruke på å betale ned lånet.
  • Rente – Hvor høy rente du ønsker å bruke i kalkuleringen.
  • Annuitetslån eller Serielån – Velg hvilken lånetype du ønsker.
  • Oppstartgebyr – Banker og låneinstitusjoner har ofte et oppstartgebyr. Fyll ut dette her.
  • Terminer/Avdrag i året – Hvor mange avdrag som skal betales hvert år (12 er standard).
  • Avdragsgebyr – Hvor mye du må betale ekstra per avdragsbetaling.
En lånekalkulator kan også ha andre felter. Dette kan knytte seg til hva du ønsker å låne til, egenkapital og andre faktorer som utlånsstedet finner nødvendig. Dette er dog standardene i en lånekalkulator.
Copyright © 2011 Lanekalkulator.net - Personvern - Logobilde: visualpharm.com - Lånekalkulator