Lånekalkulator Billån

Billån er en god men kostbar måte å kunne kjøpe seg en bil av litt bedre standard. Det finnes mange forskjellige billån, og det vil lønne seg å undersøke de forskjellige leverandørene før du gjør en avtale.

Billån kan lånes med og uten sikerhet. Billån med sikkerhet vil si at man setter sikkerhet i f.eks bolig eller andre ting av verdi. Man kan også ta pant i bilen. En grei egenkapital vil også hjelpe for å få ned rentene for billånet.

Billån for Nye eller Brukte Biler

Hos mange finansinstitusjoner vil gi deg forskjellige betingelser på billånet basert på alderen på bilen eller om den er ny. Du vil ha vanskeligere å få pant i bilen dersom bilen er av en eldre årgang.

Betingelsene for billån vil også ofte variere basert på alder og egenandel.

Billån Uten Sikkerhet

Flere tilbyr i dag billån uten sikkerhet. Dette betyr at du ikke trenger å stille eiendom som sikkerhet for å få lån til bilen.

Det er vanlig med en egenkapital på billån, men du vil også hos noen leverandører kunne låne til bil uten egenkapital. Renter og betingelser vil ofte variere basert på hvilken sikkerhet du kan putte på billånet.

Nedbetalingstid på Billån

I motsetning til boliglån hvor man gjerne har en nedbetalingsplan på 10 – 30 år vil man på et billån ha en mye kortere nedbetalingsperiode. Vanlig nedbetalingstid på et boliglån er på 2-5 år. Dette skyldes at bilens levetid og verditap må tas i betraktning. Dette er viktig å ta med når du benytter en lånekalkulator.

Det finnes allikevel finansinstitusjoner som gir deg mulighet til å betale ned billånet over en lengere periode.

Refinansiering av Billån

Om du ønsker å kjøpe deg ny bil mens du fortsatt betaler ned på lånet på din gamle bil kan du refinansiere boliglånet. En refinansing gjør at du kan låne nye midler til den nye bilen samtidig som du ofte vil få en ny betalingsplan .

Lånekalkulatorer Billån

Billån SkandiaBanken
Billån Santander
Billån DnbNor

Det er også anbefalt og se på hjemmesidene til din faste bank, og andre lokale banker. På Finansportalen.no finnes også en oversikt over hvilke renter som gjelder hos de forskjellige bankene som tilbyr billån.


Copyright © 2011 Lanekalkulator.net - Personvern - Lånekalkulator > Billån