Lånekalkulator Boliglån

Boliglån er ofte det største lånet man tar i løpet av livet. Et boliglån er ofte en av de mest rimelige låneformene etter studielån, men beløpet er gjerne av en større valør.En lånekalkulator for boliglån vil hjelpe deg å beregne de månedlige kostnadene.

Å velge rett leverandør av boliglån er derfor viktig. Man ønsker å velge en bank eller finansinstitusjon man har tillitt til samtidig som man ønsker å få de beste betingelsene for boliglån basert på egen situasjon og egenkapital.

Boliglån tas vanligvis over 20 år, men man kan velge opp til 30 år og også over en kortere periode.


Avdragsfritt Boliglån

Mange velger å ikke betale avdrag på boliglån, men kun betale renter. Dette gjør at boliglånet ikke synker i beløp, men at verdien på gjelden går ned ettersom inflasjonen øker og verdien vokser på boligen.

Avdragsfritt boliglån kan også benyttes dersom det i perioder er vanskelig økonomisk. Dette kan være under perioder med høy rente, eller perioder uten jobb, eller med redusert arbeidsevne. Et avdragsfritt boliglån vil sørge for lavere månedlige betalinger, men siden gjelden ikke synker vil man få høyere kostnader over tid.

Hvordan søke Boliglån

Boliglån kan søkes på nett, men det vanligste er å følge opp med et møte i banken. Du vil her bli vurdert basert på andre lån, inntekt, kostnader, historie i banken, alder og andre faktorer.

Ofte kan det være behjelpelig å stille sikkerhet i boligen, eventuellt i foreldres bolig når man søker om boliglån. En god egenkapital vil også gjøre det lettere å få et boliglån innvilget.

Det kan ofte være lønnsomt å søke om boliglån i en lokal bank der man har en historie. Mange velger også å søke boliglån i større bankinstitusjoner.

Lånekalkulator Boliglån

Boliglån DnbNor
Boliglån Fokus Bank
Boliglån Nordea
Boliglån Handelsbanken

Det er også anbefalt og se på hjemmesidene til din faste bank, og andre lokale banker. På Finansportalen.no finnes også en oversikt over hvilke renter som gjelder hos de forskjellige bankene som tilbyr boliglån.


Copyright © 2011 Lanekalkulator.net - Personvern - Lånekalkulator > Boliglån